Vi är stolta över vårt kvalitetsarbete

Alfta Kvalitetslego AB​


En modern kontraktsproducent med hög kvalitet och flexibilitet​

Kundfokus

Vi arbetar kontinuerligt på att höja kundnytta och kundvärde i det arbete vi bedriver, vi vet att vi av våra kunder uppfattas som lyhörda, flexibla och lätta att arbeta med .

Kompetent personal

Enda sedan vi startade bolagen har vi byggt verksamheten på medarbetare som är både skickliga och motiverade. Vi utvecklar kontinuerligt vår kunskap genom intern och extern utbildning. Basen i vårt kunnande är den långa erfarenhet vi har samlad inom väggarna för företaget.

Kvalitetsfokus

Vår nollfelsanda utvecklas kontinuerligt genom olika förebyggande åtgärder och ett aktivt kvalitetsarbete inom ramen för SS-EN ISO 9001:2000. Vi är även tredje parts certifierade.​

Rätt maskinpark

Vi har sedan starten av bolaget kontinuerligt investerat i ny teknik och maskinpark för att möta våra kunders krav. Vi har idag en modern och flexibel maskinpark som gör oss till ett framtidssäkert val.

En lokal legotillverkare 

Vi är en legotillverkare i första hand för detaljer som fordrar hög kompetens när det gäller kvalitetsbearbetning i CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner med kompletterande rundsvetsning. På den här webplatsen kan du läsa mer om oss och vad vi kan och står för

Vår Maskinpark

Scroll to Top